Duben 2014

Sektor 4

28. dubna 2014 v 22:07

Čtvrtý sektor má, stejně jako ten pátý, nevalnou pověst. Nutno říct, že poměrně oprávněně. I zde najdete chudé, často nevzdělané obyvatele ze kterých je valná většina bez ID. Blízko hranic s pátým sektorem je téměř nemožné rozeznat ve kterém z nich se nacházíte, naopak čím více se přesouváte k hranicím sektoru třetího stávají se úzké uličky širšími, osvětlenějšími a rušnějšími.

Tento sektor je považován za nejproblémovější vzhledem k tomu, že právě sem je soustředěna většina činosti městských gangů. Obyvatelé jsou nevzdělaní, přesto pracující a tak se stávají snadnou a lákavou kořistí nejrůznějších podvodníků, zlodějů i vrahů. Pokud je o celém City of Sin možno říci, že nikdy nespí, v případě čtvrtého sektoru je minimálně na kokainu a v každou denní i noční dobu jsou vyhlášené bary plné zákazníků, často i z mnohem bohatších čtvrtí.


Sektor 5

28. dubna 2014 v 21:33

Pátý sektor návštěvníkům i obyvatelům nabízí přehled toho nejhoršího z města budoucnosti. Všudypřítomná špína, špatné ovzduší, malé krámky a tržnice prodávající i vykupující kradené zboží které nikdy nezavírají, dětská prostituce, nemoci, války gangů a neustálý hluk. Dohled policie je zde jen symbolický a pokud už její příslušníci musí na obchůzku, chodí vždy minimálně ve třech, doprovázeny služebním God's eye.

V celém sektoru je mnoho opuštěných, často starých staveb, které slouží nemajetným jako squaty. Více než osmdesát procent obyvatel tohoto sektoru nemá ID, přibližně polovina z nich je pak negramotná. Je zde také největší koncentrace robotů a divokých droidů. Gangy jeví o území v pátém sektoru jen nevelký zájem, jelikož často nevynáší požadované množství kreditů. Ač je zde poměrně vysoký počet těch, kteří jsou závislí na drogách, jen málo z nich má potřebný obnos, aby si mohlo dávku koupit.

Kredity a platby v běžném životě

26. dubna 2014 v 20:43
Místo klasických bankovek a mincí se v City of Sin, stejně jako na celé Zemi, setkáváme s měnou zvanou Kredity. Ty mají stejné vlastnosti jako peníze, tedy podléhají inflaci, a jeden kredit se rovná přibližně jedné dnešní koruně, nakupujete za ně a dostáváte v nich výplatu. Přesto je zde několik odlišností.

Kredity mají pouze nehmotnou podobu. Tedy není možné je vzít do ruky nebo hromadit v trezorech. Ukládají se na konta ve speciálních bankách a je možné s mini operovat prostřednictvím zvláštních peněženek.
Peněženky jsou různých druhů, je možné využívat ty s přístupem k vašim účtům, ale i takové, které mají omezený limit. To v praxi vypadá tak, že si zakoupíte peněženku, na které je například 100 kreditů, a ta se po jejich vyčerpání stává neplatnou. Limit na nich se pohybuje v rozmezí 20-5 000 000 kreditů a často jsou využívány jako forma kapesného pro děti, jako bonusové odměny v zaměstnání, či jsou zneužívány při nelegálních obchodech.

Další výhodou je, že je možné převádět kredity z jedné peněženky na druhou, pokud nejde právě o jednorázové.


Rasy - Kyborg

23. dubna 2014 v 0:08
Kyborgové jsou lidé disponující mechanickým nebo elektronickým vylepšením těla. Nejčastější modifikací bývá vylepšený zrak či sluch, u vojenských a policejních složek pak nejsou překvapivé ani kybernetické končetiny. Přesto, že společnost jako taková je poměrně tolerantní mnoho lidí stále kyborgy vnímá se značnými předsudky a někdy je s nimi zacházeno jako s droidy nebo roboty. Tímto přístupem jsou známí hlavně členové a podpůrci organizace Cerberus, kteří často veřejně vystupují proti takovýmto zásahům do lidského těla.

Kybernetická chirurgie je nicméně stále výnosnějším byznysem. Odvětví, které začalo s cílem pomáhat postiženým a zraněným lidem se velmi rychle změnilo na lukrativní obchod. Velké procento bohatých lidí stále častěji sahá po vylepšeních, i když by to nikdy nepřiznali. Do určité míry je možné implantáty skrývat, pokud je však nahrazena celá končetina nebo jsou modifikace natolik rozsáhlé aby majiteli například umožňovali vidět do elektronických přístrojů není možné se vyhnout jizvám. Kybernetické součáti implantované lidem se také zásadně nepřekrývají syntetickou kůží, neboť ta se nedokáže navázat na lidskou tkáň.

Rozsah modifikací, které vaše postava prodělala je jen na vás. Pamatujte ale, že čím výraznější budou, tím těžší bude mít život. Pokud si nejste čímkoli jistí, nebojte se zeptat, nekoušeme.

Rasy - Evolution

23. dubna 2014 v 0:08
Jednoduše řečeno je Evolution člověk, který má díky genetické mutaci nějakou zvláštní schopnost. Získává ji již při
narození, projeví se většinou v období dospívání. Současné výzkumy se rozchází v tom, zda je tato deformace DNA dědičná. Na evolutiony je obecně společností nahlíženo s mnoha předsudky, proto většina z nich své nadání tají. Zejména na vysokých pozicích je utajení v podstatě nezbytností, neboť se stále najdou tací, kteří by je nejraději separovali, zničili, nebo podrobili výzkumu.

Největší procento evolutionů obývá chudší oblasti, je tedy možné, že změna DNA je způsobena tamním špatným ovzduším zamořeným zplodinami. Jako další logické vysvětlení se pak nabízí fakt, že v těchto sektorech jsou přijímáni lépe a nejsou na ně kladeny tak vysoké nároky k utajení.

Není to pravidlem, ale odborníkům se podařilo zjistit, že čím je jedinec obdařenější na poli zvláštních schopností, tím více je mu ubráno jinde. Mutace zlepšující smysly nebo sílu si takovouto daň vybírají jen zřídka, ty které umožňují lidem například léčit, vidět ve tmě nebo do určité míry procházet hmotnými překážkami už tak "schovívavé" nejsou. Ve většině případů neobírají jedince na inteligenci, ale dotyčný je například náchylnější k nemocem, rychleji stárne, je neplodný nebo jinak hendikepovaný.

Nebráníme vám v rozletu fantazie, mějte však při registraci na paměti, že schopnosti superhrdinů nebo X-menů se do naší hry nehodí. Pokud si nejste jistí, před sepsáním profilu se zeptejte na chatu nebo napište do vzkazníku.

Rasy - Droid

23. dubna 2014 v 0:08
Vypadá jako člověk, jedná jako člověk a přesto člověkem v pravém smyslu slova není. Droid je v podstatě vyvinutější a sofistikovanější verzí robota. Ve většině případů jsou droidi vybaveni AI - tedy autonomní inteligencí, která je soběstačnější než inteligence umělá. Dokáží dělat vlastní rozhodnutí, dokonce i "zdivočet". Jako divoký droid je označován takový, který neslouží žádnému majiteli a jedná dle svých vlastních rozhodnutí. Droidi se také nemusí řídit zákony robotiky, tudíž dokáží zabíjet nebo jinak škodit lidem a mohou být velmi nebezpeční.

Běžný člověk snadno droida zamění za sobě rovného, na první pohled jsou nerozeznatelní, a to, zda je odhalí jejich chování, záleží na kvalitě programování. Mnozí mohou dlouhou dobu žít neodhaleni, dokáží simulovat potřebu jídla, pití a spánku. Všichni droidi vybavení autonomní inteligencí také mají ekvivalent lidských pocitů, opět záleží na kvalitě čipů o lidském chování. Jsou milí i krutí, vypočítaví i ochotní pomoci. Někteří se dokáží zamilovat, nebo prožívat stav lásce velmi podobný, v takovém případě se pak často stávají velice ochranitelskými vůči objektům svého zájmu.

Droidi velice často pracují ve vojenských či policejních službách, výjimkou nejsou ani specializovaní pracovníci bezpečnostních serverů nebo ti, kteří zajišťují plynulý chod systému ID. Méně často je pak možné je nalézt jako soukromou ostrahu, jako náhradu životních partnerů bohatých lidí nebo jako pracovníky například v lékařství, školství či vrcholné gastronomii.

Vzhled je každému droidovi souzen při jeho sestavení, nebo, chcete-li, narození. Upravit jeho podobu je velmi obtížné, neboť syntetická kůže, kterou jsou vybaveni, se sice velmi rychle hojí bez znatelných jizev, avšak tento benefit je vyvážen protikladem. Složení syn-kůže je u každého modelu odlišné, což mělo sloužit jako bezpečnostní opatření, aby se zdivolečí droidi nemohli jednoduše skrýt. Díky tomu je takřka nulová šance, že kůže přijme estetické zákroky plastické chirurgie, stejně tak změnu barvy vlasů.

Pamatujte, že popis je jen orientační a jeho rozsah nemá vaši fantasii utlouct pohrabáčem, ale naopak povzbudit. Chcete si udělat droida, ale něco na vaší postavě by bylo v rozporu s tím, co jste tu četli? Žádný problém, zkrátka najděte některého z adminů na chatu, nebo nám pošlete vzkaz. Pokud budete umět svůj nápad dobře vysvětlit, je velká šance, že se do hry dostane.

Rasy - Člověk

23. dubna 2014 v 0:08
Lidé budoucnosti nejsou příliš odlišní od těch, které vídáte každý den.
Jsou vzdělanější, alespoň ti bohatí, ale stejnou
měrou, jakou vzrostla jejich inteligence, stoupla i jejich krutost. Jistě, ne každý je masovým vrahem, nevěrníkem nebo zlodějem, jen téměř všichni mají své jasné cíle a priority, kterých chtějí dosáhnout za jakoukoli cenu. Měřítkem úspěchu je to, kolik kreditů je na vašem bankovním účtu, v kde žijete a dokonce i to, s kým se stýkáte. Není neobvyklé, že sňatky jsou mezi bohatými rodinami domlouvány již při narození dětí.
Náboženské spory jsou minulostí, víru v boha (případně bohy) totiž nahradila bezmezná víra ve vlastní schopnosti a technologie. Někteří tuto ideu nesdílejí a přáli by si návrat k tradičnějším hodnotám. Ti se pak připojují k rebelům, Aristokratům nebo Cerberu, pokud mají dostatek odvahy na to, aby své stanovisko vyjevili veřejně.
Všichni hovoří stejným jazykem podobným angličtině, ostatní jazyky jsou skoro zapomenuty, nebo užívány jen v určitých chvílích tak, jako v dnešní době běžný jedinec používá latinu při studiu práv či medicíny. Přesto se v řeči vyskytují rozdíly, které je možné označit jako přízvuk nebo nářečí. Hlavně u lidí z chudých oblastí.

Krom Země žije mnoho lidí na koloniálních planetách, zejména zahradního typu (tedy s bujnou vegetací a zemědělskou půdou). Vybraní jedinci pak sídlí na Elysiu, případně na několika nehostinných planetách, kde byla zřízena centra pro výzkum utajených nebo nebezpečných projektů.

Rasy - Robot

23. dubna 2014 v 0:08
Roboti jsou, na rozdíl od Droidů, stále mnohem více podobni strojům a v případě zastaralejších modelů často vybaveni jen velmi jednoduchou umělou inteligencí, která jim neumožňuje svou nelidskou podstatu skrývat. V žádném případě se ale nejedná o hloupá stvoření podobná automatům na kávu. Mohou být čímkoli, k čemu byli vytvořeni, od servírek a kuchařů, až po podpůrné policejní jednotky. Existují i tací, kteří jsou specificky vybaveni k plnění sexuálních fantazií.

Nelze od nich ovšem očekávat, že budou myslet nebo se chovat jako lidé, stejně tak nemají city, nebo svědomí. Většina robotů se stále podřizuje "zákonům robotiky", krom těch, kteří jsou cíleně sestaveni za jiným účelem. Robotičtí pomocníci a zaměstnanci se nejčastěji uplatňují ve vojenských složkách a v profesích, o které nemají lidé zájem. S vynálezem droidů však jejich počet klesá.

Zákony robotiky:
1) Robot nesmí ublížit člověku, nebo svou nečinností dovolit, aby bylo člověku ublíženo.
2) Robot musí poslechnout člověka, kromě případů, které jsou v rozporu s prvním zákonem.
3) Robot se musí chránit před poškozením, kromě případů, které jsou v rozporu s prvním nebo druhým zákonem.

Vždycky jste toužili vžít se do kůže terminátora, ale to co tu o robotech čtete vám ho ani zdaleka nepřipomíná? Nemusíte se bát, popis je orientační a vaše postava ho nemusí splňovat na sto procent. Pokud si chcete vytvořit jedinečnou a něčím vyčnívající postavu, nebojte si odchytit některého z adminů na chatu, nebo poslat vzkaz s krátkým popisem vašeho nápadu. Máme rádi originalitu, takže je velká šance, že pokud svůj nápad budete umět obhájit, projde vám.

Gangy a kartely

22. dubna 2014 v 23:58
Organizované skupiny občanů města, kteří se nebojí "ušpinit si ruce", ať už za účelem zisku nebo kvůli přesvědčení.

Andersův gang (vůdcem je NPC)

Nevládní organizace

22. dubna 2014 v 23:57
Ty, které jednají v mezích zákona, avšak aktivně nespolupracují se Systémem.


Vojenské jednotky

22. dubna 2014 v 23:53
Vojenská síla City of Sin na rozdíl od policejních složek zasahuje do obyčejného života jen málokdy a běžný občan se s jejími příslušníky setká jedině v případě, že už mají po službě a vyrazí do některého z barů.
Vojáci téměř vždy disponují kybernetickými vylepšeními, znalostí nejnovějších zbraní a dlouholetým výcvikem. Jejich řady pravidelně rozšiřují absolventi několika vojenských akademií, na které nastupují v raném věku a opouští je přibližně v pětadvaceti letech, výjimkou ovšem nejsou ani nejrůznější náročné rekvalifikační kurzy. V armádě panuje přísná disciplína a chování, jakékoli vztahy na pracovišti nebo porušení řetězce velení je trestné.
Vedení armády se přímo zodpovídá Syskids, případně Nině66.

- Příslušníci vojenských jednotek mají neomezený přístup na Elysium.

- Jejich povinností je pomáhat a chránit a účastnit se na akcích týkajících se policie a armády.

- Vojáci smí zatýkat rebely a kriminálníky. Více ZDE.


Vůdce:

Oblast působení: Všechny kontinenty Země a Elysium.
Rozsah činnosti: Udržování galaktického míru, dohlížení na dodržování zákonů Systému, potlačování občanských nebo koloniálních povstání.
Přijímá nové členy: Ano
Seznam známých členů:

Vládní organizace

22. dubna 2014 v 23:52
Přímo podléhají, souvisí nebo dokonce tvoří Systém.


Organizace

22. dubna 2014 v 23:50


Policejní složky

22. dubna 2014 v 23:48 | Thyri
Policie funguje jako pořádková služba, velmi podobně jako to známe v dnešní době. Jakýmsi "bonusem" jsou God´s Eyes, mobilní, létající kamery zaznamenávající postup policejních jednotek v terénu a při zásahu. Posloupnost velení zůstává oproti současnosti taktéž nezměněná s tím rozdílem, že policie je podřízena nejen Systému a tedy Nině66, ale i armádnímu vedení a Syskids.
Pokud toužíte po tom kráčet po cestě spravedlnosti se státním bytem a mizerným platem, není nic snažšího než být policistou. Poměr mužů a žen je v policejních složkách vyrovnaný, mírně převažují muži. Morálka je uvolněnější než v armádě, přesto poměrně přísná a přestupky proti Systému, případně členství v organizacích typu Cerberus, nejsou tolerované.

- Povinností policie je hlídání vážných zločinů a účast na akcích spojených s policií a armádou.

- Vojáci smí zatýkat rebely a kriminálníky. Více ZDE.


Vůdce: Volná pozice
Oblast působení: Všechny kontinenty
Rozsah činnosti: Pořádková služba, stíhání zločinců, provozovatelé věznice
Přijímá nové členy: Ano
Seznam hráčských členů:
James Sully

ID

22. dubna 2014 v 23:41

ID - Moderní občanka

ID čip, nebo také jen ID, je důležitou součástí poctivého občana. Umisťuje se na dolní část levého ušního boltce v podobě malé kuličky. Jsou na ni speciální čtečky, které vlastní především policisté. Jakmile o svoje ID přijdete a odmítnete náhradu, nebo jej vůbec nemáte, jste automaticky pro systém Rebel. Tím pádem jste povinni obývat jen chudé oblastí a nikdy nesmíte do centra. Takovýmto zákazem však nedisponují jen bytosti bez ID, ale i bytosti s čipem, které byly vykázány za určitým důvodem, kterým může být i nízké IQ.

Zajímavosti

22. dubna 2014 v 23:37 | Jynx

Mezi známý zvyk patří při přípitku věta "Na systém!". Kdo neodpoví, vzbuzuje podezření nebo je velmi neslušný.

Jeden kredit je zhruba 1 Kč a inflace je stejná jako dnes. (Tzn., že když dneska průměrný mobil stojí 5 tisíc, v City of Sin stojí stejně)

Homosexuály a transexuály odsuzují podle společnosti jen nevzdělaní a neslušní lidé.

Dřevo je luxusní materiál.

Planeta

22. dubna 2014 v 23:34 | Jynx

pixelky Obchodní centrum
pixelky Ulice v centru
pixelky Ulice mimo centrum

pixelky Hotel
pixelky Aisijské ostrovy


pixelky Hotel
pixelky Bar Amnesie

pixelky Vila postavy xxx


*pokud odrážka není odkaz, krátký popis je uveden přímo v herní místnosti nebo v informacích ke kontinentu.


Mapa planety

22. dubna 2014 v 23:33 | Lucas

Mapa planety

Země se skládá ze tří litosférických desek. Díky mnohočetným zemětřesením v době Atomové války se kontinenty zdeformovaly k nezpoznání.

S pokrokem času bylo každé volné místo na planetě zalidněno, a proto je každá litosférická deska jako jedno velké město. Existuje už tak jen málo přírody, které se mohou obyvatelé dotknout pouze drahou dovolenou na některých menších ostrovech. Ve všech městech většinou panuje stejné teplé podnebí po celý rok, avšak ostrovy kolem Aisie jsou jednim z mála míst, na kterém se počasí vlivem pokroku nezměnilo. Proto jsou také nejdražší turistickou lokalitou na Zemi, jelikož zde můžete krom krásného slunce, čistého vzduchu a vánku uvidět i sníh.

Po celém světě existuje podzemní síť vlaků, které dokáží vyvinout obrovskou rychlost. Obyvatelé se tak mohou z jednoho kontinentu na druhý dostat již za několik málo hodin.Skupiny

22. dubna 2014 v 23:28 Město


Planeta

22. dubna 2014 v 23:18Úvodní článek

22. dubna 2014 v 22:02 | Lucas

Vítejte v City of Sin

Píše se rok 4016. Tedy pokud se nějaký rok nevytratil za dob temna, které nastaly po roce 3150, kdy skončila Atomová válka. Byla to nejkrutější bitva, jež měla nakonec pouze jediný cíl - všechno zničit.

Mraky zčernaly, a když lidé neměli daleko od života v jeskyních, svár konečně skončil. Půda byla vyprahlá, voda se stáhla pod zem a lidem nezbylo vůbec nic. Nato se Země začala otrásat, jako by planeta naposledy lapala po dechu. Špínu spláchlo moře, které vypryštělo z hlubokých propastí, a za několik dalších desítek let se rozehnaly i mraky, aby osvítily znovu zrozenou Zemi. Následky otřesů se změnila podoba celého světa. Kontinentny se rozlámaly a znovu spojily, aby vytvořily 3 nové. Nová generace je pojmenovala podle toho, co si pamatovali jejich prarodiče. Ameireaga, Aisia a Eorpa.

S novým věkem se objevila i skupina takových, kteří rychle změnili žár slunce v energii a to, co jiným před nimi trvalo stovky let, vymysleli, než zemřela první nová generace. Města rostla spolu s lesy, jenž nakonec vykácel pokrok. Avšak lidé se poučili z chyb svých předků a vytvořili první skutečně fungující umělou inteligenci s názvem Nina1. Pochopili, že člověk nikdy nesmí opět vládnout. Nina nejdřív panovala jen malému území, ale s vývojem nakonec ovládla celý svět.

V roce 4016 je na trůně již 66. verze Niny. Každý kontinent je nyní obrovské město, plné létajících aut, nekonečně vysokých mrakodrapů a s miliardami obyvatel. City of Sin je centrem Ameireagy, kde sídlí Nina66. Na minulost před 2 000 lety si nikdo nevzpomene, a také nikdo pořádně neví, jak vlastně vypadala. Ale na tom jim nesejde, dnes se všechno točí kolem úplně jiných věcí. Populární jsou například sociální sítě, kybernetika, Aréna, Starbucks, či pouho-pouhý svobodný život. Jenže ne každý měl volbu svobody. Můžete tomu klidně říkat otrokářství, ale obchod s Pety se asi už nikdy nezastaví.

Ať jste si vysnili budoucnost jakkoliv, nic nezměníte na tom, že v City of Sin jsou bohatí nahoře a chudí dole. Alespoň již nikdo nesoudí orientaci a gender.Andersův gang

22. dubna 2014 v 16:15 | Thyri

Malá skupina výtržníků vedená pevnou rukou vychytralého Anderse postupně ovládla část území City of Sin. Oproti jiným gangům se zaměřila zejména na únosy a vydírání, nájemné vraždy, krádeže na objednávku a natáčení nelegálních pornofilmů, čímž mezi všemožnými obchodníky se zbraněmi a hackery zaplnila "volné místo na trhu" a snadno v krátkém čase získala značný vliv. Zároveň se, alespoň prozatím, nemusí obávat konkurenčního boje. Vzhledem k Andersově konfliktní povaze si však gang stihl udělat nepřátele nejen u policie, ale i mezi více i méně vlivnými obyvateli chudých oblastí.

Povinností gangstera je účast na akcích spojených s gangy.
Měli by tropit neplechu ostatním.


Vůdce: Anders
Počet členů: 5-10
Seznam známých členů:
Anders (NPC)

Oblast působení: Ameireaga
Rozsah činnosti: Únosy, vraždy na objednávku, krádeže, porno
Přijímá nové členy: Ano

Cerberus

18. dubna 2014 v 20:54 | Thyri
Hnutí, humanitární organizace, náboženství, civilní obrana a zatím nedotknutelný protipól Systému. To vše se skrývá pod názvem Cerberus. Jedná se o skupinu vysoce postavených lidí (a pouze lidí), která nejprve začala s podporou lidských obyvatel města, kteří neměli tolik štěstí jako oni. Po několika letech fungování otevřel Cerberus první ze svých škol pro nadané studenty, kde krom tradičních znalostí získávají i základní bojové, zbraňové a počítačové dovednosti. V dnešní době takových škol existuje již pět a Cerberus se hrdě prohlašuje za "patrona lidství a tradičních hodnot".

O zakladateli a zároveň majiteli organizace není veřejnosti nic známo, pokud to situace vyžaduje, zastupuje ho slečna June Merigold. Systém o tomto muži jistě informace má, ale prozatím nepokládal za nutné je zveřejnit, byť se totiž v mnohém ideály Cerbera rozchází s těmi, které propaguje Nina66, není možné organizaci dokázat žádnou nelegální činnost. Faktem ovšem zůstává, že mnoho absolventů škol sponzorovaných Cerberem nadále zůstává v řadách organizace a ta v posledních dvou letech získala nejen sympatie veřejnosti, ale i velmi početnou členskou základnu. Občas je možné zaslechnout vtipy o tom, že Cerberus má větší počet trénovaných vojáků než policejní složky.

Organizace neoperuje jen na Zemi, své pobočky má prakticky na všech lidmi kolonizovaných planetách a často jsou to právě oni, kdo jako první řeší konflikty, nebo poskytují vojenskou i zdravotnickou pomoc v odlehlých koloniích.

Bohatší členové mají přístup na Elysium.


Vůdce: Neznámý bohatý muž středního věku
Počet členů: V řádu stovek až tisíců
Seznam známých členů:
June Merigold (NPC)

Oblast působení: Celá Země a Elysium
Rozsah činnosti: Vojenská, vzdělávací a charitativní činnost, lékařský výzkum
Přijímá nové členy: Ano

June Merigold

18. dubna 2014 v 20:37 | Thyri
Jméno: June Merigold

Pohlaví: Žena

Věk: neznámá informace

Rasa: Člověk

Názor: Aristokrat

Bydliště: City of Sin

Práce: Tisková mluvčí, akcionářka organizace Cerberus

ID: Ano

Elysijské ID: Ano

Stručný popis:
June prošla přísnou výchovou ve velmi tradičně založené rodině. Žádná kybernetická vylepšení, žádní peti. Cokoli "nelidského" bylo automaticky považováno za špatné nebo podřadné. O jejím dalším životě toho není příliš známo až do doby, kdy začala otevřeně spolupracovat s Cerberem a z velké části ho i financovat. Vzhledem k tomu, že skutečný zakladatel tohoto hnutí není společnosti známý zastupuje ho na veškerých tiskových konferencích a veřejných událostech. Je možné, že má s "panem záhadným" intimní vztah, nebo jsou dokonce svoji, ale tato informace není ověřena. June je velice inteligentní, samostatná a rozporuplná co se týče přístupu k ostatním. Ochotně a aktivně pomáhá velkému množství lidí z nižších sektorů nejen bojem za zlepšení jejich životní úrovně, na druhou stranu k droidům a kyborgům se chová s jasně patrným odstupem.